Centrum Badań i Certyfikacji

Centrum Badań i Certyfikacji (CBC) jest wyodrębnioną w strukturze Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG komórką organizacyjną zajmującą się certyfikacją i opiniowaniem wyrobów, prowadzeniem badań laboratoryjnych oraz wzorcowaniem. Do głównych zadań CBC w zakresie świadczonych usług należy:

 • certyfikacja wyrobów,
 • prowadzenie badań wyrobów w laboratoriach badawczych w zakresie:
  • badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - w Katowicach i Białymstoku,
  • badań środowiskowych (klimatyczne, wibracyjne, udary, IP, itd.),
  • badań elektrycznych,
  • badań gazometrycznych,
  • badań kabli (testy mechaniczne, chemiczne, ogniowe, właściwości fizycznych),
  • analiz chemicznych węgla (poza zakresem akredytacji),
 • opiniowanie wyrobów:
  • opinie na potrzeby uzyskania dopuszczenia Prezesa WUGu,
  • pinie Rzeczoznawcy,
  • opinie techniczne,
 • wzorcowanie:
  • przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych;
  • komór klimatycznych i termostatycznych,
  • ciśnieniomierzy elektronicznych (poza zakresem akredytacji).

Działalność

Działalność Centrum Badań i Certyfikacji prowadzona jest m.in. w oparciu o:

 • akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji, określoną w Zakresie Akredytacji Nr AC 053 – w zakresie działalności Jednostki Certyfikującej Wyroby (JCW),
 • akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji, określoną w Zakresie Akredytacji Nr AB 261 – w zakresie działalności laboratoriów badawczych,
 • akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji, określoną w Zakresie Akredytacji Nr AP 051 – w zakresie działalności Laboratorium wzorcującego,

Dla zapewnienia bezstronności Jednostki Certyfikującej Wyroby działalność CBC jest nadzorowana przez Radę ds. Certyfikacji, reprezentującą strony zainteresowane systemem certyfikacji.

Działalność certyfikacyjna Centrum Badań i Certyfikacji oparta jest na zasadach dobrowolnej certyfikacji zgodności wyrobów przeprowadzanej przez trzecią stronę wg systemu 1a lub 1b (zgodny z PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01). System 1a obejmuje jedynie badania i ocenę jakości projektowej typu wyrobu natomiast system 1b dedykowany jest dla partii wyrobów. Dokładny opis procesu certyfikacji oraz grup wyrobów nimi objętych dostępny jest w siedzibie JCW.

Poufność

Naszym Klientom gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług, bezstronność, niezależność oraz poufność. Wiemy, że często w przedsięwzięciach biznesowych – na przykład w procesie wprowadzania na rynek nowych produktów – ważna jest dyskrecja. Dlatego, realizując dla naszych Klientów badania i certyfikując ich produkty, przywiązujemy do tej kwestii szczególną uwagę.

Zapewniając naszym Klientom pełne bezpieczeństwo kierujemy się nie tylko zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z przepisów prawa, ale również wewnętrznymi procedurami (m.in. system zarządzania, polityka jakości). Wiemy, jak wielka odpowiedzialność ciąży na nas, gdy powierzacie nam Państwo swoje produkty.

Nowoczesne wyposażenie

Systematycznie inwestujemy w nasze laboratoria, wyposażając je w specjalistyczną aparaturę badawczą czołowych światowych producentów (m.in. Rohde&Schwarz, Teseq, Schaffner, Albatross Project, innco, BONN Elektronik, EM TEST, TIRA, ACS (AngelAntoni Industrie), Climats, KDesign). W ostatnim czasie nasz potencjał wzbogacił się m.in. o stanowiska do badań tzw. UN Testów - czyli badań wyrobów niebezpiecznych przeznaczonych do transportu drogą lotniczą. Nowe stanowiska obejmują m.in. szoki temperaturowe (1000 l), badania w obniżonym ciśnieniu (1000 l) oraz udary mechaniczne. Kompletna i nowoczesna infrastruktura badawcza, obok doświadczonej kadry, jest jednym z naszych największych atutów, pozwalającym utrzymać wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług a także przeprowadzić badania w sposób kompetentny, bezstronny i niezależny.

Doświadczona kadra

Za utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego świadczonych usług odpowiada wykwalifikowana i kompetentna kadra badawcza. Nasi pracownicy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a wysoki poziom kompetencji personelu CBC jest stale podnoszony w systemie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.

Nasi pracownicy dla zapewnienia bezstronności i niezależności procesu badań zajmują się wyłącznie certyfikacją wyrobów i nie udzielają konsultacji ani nie uczestniczą w projektowaniu wyrobów.

Wprowadzony system wynagradzania pracowników CBC gwarantuje całkowitą niezależność od wyników certyfikacji, a przyjęte procedury zapewniają brak jakichkolwiek nacisków finansowych.

Wysoka jakość

W naszej działalności certyfikacyjnej wykorzystujemy wyłącznie obiektywne dowody w sposób bezstronny i niezależny. Systematycznie monitorujemy dokumenty normatywne dotyczące jednostek certyfikujących i dostosowujemy się do ich wymagań. Doskonalimy system jakości prowadząc audity wewnętrzne i przeglądy okresowe. Monitorujemy aktualność akredytacji i możliwości badawczych laboratoriów akredytowanych, świadczących usługi badawcze wyrobów z akredytowanego zakresu certyfikacji. Naszym klientom udostępniamy wszelkie informacje o zakresie, metodach badawczych i wymaganiach dotyczących certyfikacji określonych wyrobów. Szybko reagujemy na uwagi i sugestie klientów dotyczące jakości świadczonych usług. Inicjujemy działania korygujące i zapobiegawcze, wykorzystując analizy własne i opinie klientów.

Potwierdzeniem wysokiej jakości badań realizowanych w CBC jest Akredytacja PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) dla Jednostki Certyfikującej Wyroby (AC 053), Laboratoriów badawczych (AB 261) oraz Laboratorium Wzorcującego (AP 051).

Niezależnym gwarantem bezstronności działania Centrum Badań i Certyfikacji jest Rada ds. Certyfikacji., w której skład wchodzą przedstawiciele producentów, dostawców, użytkowników, konsumentów i specjalistów w zakresie oceny zgodności (PKN) oraz podmiotów zainteresowanych działaniem systemu certyfikacji wyrobów. Rada zapewnia bezstronność, nadzór nad wdrażaniem polityki jakości i działalnością finansową i jest wolna od jakichkolwiek nacisków finansowych, handlowych i innych, które mogłyby wpłynąć na jej bezstronność.

Niezależnie od Rady ds. Certyfikacji przy CBC działają niezależne Komitety Techniczne, których zadaniem jest rozstrzyganie w sytuacjach wątpliwych lub spornych.

Działamy w całej Europie

Z naszych usług korzystają zarówno międzynarodowe koncerny, jak i małe rodzinne firmy działające w różnorodnych gałęziach przemysłu.

Przyjmujemy zlecenia z całej Europy, oferując naszym Klientom – zarówno mających siedzibę w krajach Unii Europejskiej, jak i poza nią – korzystne, konkurencyjne warunki współpracy.

Mówimy po polsku, angielsku, niemiecku i rosyjsku.

Wyniki realizowanych w CBC badań są uznawane przez zagraniczne jednostki w krajach Unii Europejskiej.

© 2018 Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Joomla Templates by Joomla-Monster.com